Flowers
 
 
 

Challenge - La Bilen Stå

Før logg over hvor mange bilturer dere tar hver uke. Alle elevene skal skrive ned og summen legges inn her. Se om dere klarer å gå litt mer, og kjøre litt mindre for hver uke.

Challenge: La bilen stå!

Denne utfordringen går ut på å telle antall ganger bilen blir brukt i hele Beintøft perioden. Skjemaet er utformet med mulighet til foreldre til å lese litt om Miljøagentene og Beintøft, for å forstå sammenhengen mellom kampanjen og gå-til-skolen-aksjonen.

Skjemaet er for å registrere antall bilturer i familien. Skjemaet tas med hjem, og deretter bringes denne til læreren slik at lærer kan registrere resultatet på ‘’Min Side’’.

Skjemaet skal hjelpe familien med å registrere antall bilturer familien tar i kampanjeperioden. Resultatene fra innlevert skjema kan bli brukt i folkeforskning for å se om hvilke effekt Beintøft har på de som blir med i kampanjen. Challengen/oppdraget setter søkelys på gode vaner, samferdsel og trygg i trafikken!

Skjemaet kan lastes ned lenger ned!

Denne må printes og utleveres til eleven.

Lukk
Laster inn