Flowers
 
 
 

For lokallag

Vi ønsker å orientere våre lokallag i alt vi gjør. I år kan dere nemlig bidra i kampanjen ved å holde aksjoner, delta på begivenheter eller hjelpe skoler til å arrangere en Beintøft-dag!!

Hva kan vi gjøre?

Få skoleveien, demokrati, miljø-og klima på agendaen! Opplys skolene og elevene om kampanjen.

Nærmiljøet mitt

  • Følg med i nærmiljøet. Er det en trafikk-aksjon? Kontakt HK og presse!

  • Delta gjerne på en debatt selv og orienter oss.

  • Snakk med elevrådet om de ønsker å arrangere en Beintøft-dag, hvor de kan f.eks få ansvar til å holde en appell i skolegården.

  • Er det et arrangement i nærheten som passer for Beintøft - så meld ifra til HK.

Engasjer barna i aktiviteter som:

· Lag en plan uten bil for skoleveien din med de hjemme

· Vær en fadder for et yngre barn - følg vedkommende til eller fra skolen

· Be barna tegne skoleruta deres hvor de markerer hvor man må være ekstra forsiktig, f.eks. ved fotgjengeroverganger eller trafikklys

· Om det er steder som kan være farlige for barn så ta bilde/marker det på et kart og vis denne til rektor, politiker, eller avisa

· Vi kan be barna snakke med læreren sin eller en voksen om hvordan man kan ha hjertesoner rundt skolen eller droppsone et stykke unna.

Lokalvalg

Du kan være med og påvirke lokalvalget, eller sørge for at de som ble valgt kjemper for dyra, naturen og klimaet!

Vi har noen tips til hvordan man kan vise engasjement for sakene dere bryr dere om.

Lag en aksjon

  • Lokallag kan få til ganske engasjerende aksjoner i nærmiljøet.

  • Forslag er; sykkelaksjon, ryddeaksjon eller en markering for samferdsel, miljø og klima for det kommende kommunevalget.

Skriv et leserinnlegg

  • Skriv leserinnlegg til lokalavisa sammen med lokallaget eller noen andre relevante personer. Hva bryr dere dere om? Hva er dere som lokallag enige om at må gjøres noe med? Husk å avslutte med en oppfordring til de som bestemmer.

Lukk
Laster inn